Voor werknemers

Zie jij als een berg op tegen elke nieuwe werkdag? Wil je meer regie krijgen over je werk en aan het eind van de dag nog energie genoeg hebben voor je andere activiteiten?


Vraag dan naar het persoonlijk behandeltraject van 8 sessies.
Wacht niet tot je arbeidsongeschikt bent, maar neem het heft in eigen handen. Veel werkgevers bieden een persoonlijk opleidingsbudget aan dat je hiervoor kunt inzetten.

 

Arbeidsongeschikt?

Heb je je ziek moeten melden vanwege burnout of spanningsklachten?
De Wet verbetering Poortwachter geeft aan dat je een Plan van aanpak moet opstellen voor re-integratie. Hiervoor kun je zelf een voorstel doen bij jouw werkgever voor een behandeltraject met AOT. Je werkgever moet voldoen aan re-integratieverplichtingen en kan de behandeling vergoeden.

 

Met je bedrijfsarts kun je jouw voorstel bespreken, voordat je bij jouw leidinggevende een verzoek indient. Na 8 sessies is duidelijk of jouw klachten een relatie hebben met spanning of dat er andere somatische oorzaken zijn. Passend binnen de privacy vereisten van de AVG-wetgeving kan ik een voorstel opstellen voor je werkgever. Conform AVG-eisen kan ik zorgen voor een terugkoppeling voor jouw bedrijfsarts.

Klik hier voor het contactformulier voor meer informatie of het plannen van een afspraak. 

 

Voor werkgevers

Als specialist in spanningsregulatie kan ik met uw medewerker onderzoeken of de klachten samenhangen met spanning of een somatische achtergrond hebben. De Methode van Dixhoorn is vaak effectief bij onder andere spanningsklachten, burn out of bewegingsgerelateerde klachten zoals RSI of rugklachten. Met 4 sessies, ingezet als screeningsinstrument, wordt duidelijk of er sprake is van dysfunctionele spanning.

 

De re-integratie kan hierna gericht vervolgd worden. Indien de klachten inderdaad blijken samen te hangen en deze gerelateerd zijn aan zogenoemd 'normaal geworden' overspanning, kan de AOT-behandeling worden voorgezet. Na 4 sessies volgt opnieuw een evaluatie. Bij voldoende resultaat kan de medewerker zijn of haar spanning zelf reguleren.

 

Wanneer geen ingang is gevonden, is het aan te raden een andere interventie in te zetten. Uit de AOT-evaluatie kunnen daarvoor adviezen worden gegeven omdat veelal duidelijk wordt wat de beperkende voorwaarden zijn voor herstel.

 

AOT is een behandelmethode die erkend wordt door zorgverzekeraars. Conform AVG-eisen kan ik zorgen voor een terugkoppeling. Neemt u gerust contact op, indien u vragen heeft of meer informatie nodig heeft.

Klik hier voor het contactformulier voor meer informatie of het plannen van een afspraak.