Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Al mijn cliënten staan centraal en behandel ik met volle toewijding. Het is mijn streven om al mijn kennis en vaardigheden in te zetten, zodat jij tevreden bent. Daarvoor zet ik mij elke keer voor 100% in. Mocht je niet tevreden zijn, wil je dit dan bij mij kenbaar maken? Een goed gesprek waarin jij toelicht waarom je ontevreden bent, welke verwachtingen je had en wat je hebt ervaren zijn de sleutel voor begrip en wellicht ook de oplossing. 

Ben je van mening dat er geen goed antwoord of oplossing is geboden, dan kun jij je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Van Dixhoornvereniging, dhr. B. Bouwmeester, oranjeplaat@gmail.com, telefoon 06 - 2238 1690. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Deze functionaris is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel.  Zo nodig wordt je verder begeleid in de klachtenprocedure en kan je een klacht daarna schriftelijk aan mij voorleggen. 

Leidt ook dit niet tot een adequate oplossing dan is er sprake van een geschil hetgeen je aan de Stichting Zorggeschil kunt voorleggen. Samen met andere registers uit de koepel Complementaire Beweeg Zorg Groep (CBZG) is de beroepsvereniging VDV/AOS aangesloten bij de geschilleninstantie.